Haglunds häl

Haglunds häl (Haglunds sjukdom)

Haglunds sjukdom beskrevs först hos barn i början av 1900-talet. Den beskrevs då som apofysit, det vill säga en inflammerad utväxt från skelettet, men har allt eftersom fått en bredare betydelse. Viss begreppsförvirring råder dock. Tillståndet liknar Schlatters sjukdom i knäleden och uppstår som ett överbelastningsproblem i bakre delen av hälbenet, där hälsenan fäster i hälbenet.

Orsak

Ett prominent hälparti ger ofta lokal ömhet genom tryck från skons hälkappa. Ibland föreligger en benutväxt som sitter baktill i hälsenefästet (bakre hälsporre) med resultatet att smärtan sitter centralt i hälsenefästet (akillesinsertialgi). I andra fall så är hela bakre hälpartiet som en enda framträdande kontur och kallas då Haglunds häl. Besvär kan uppstå i samband med tryck bakifrån såsom nya sko eller vid träning.

Haglunds häl

Bakre hälsporre


Symptom

Smärta vid Haglunds häl förekommer om båda sidorna hälsenefästet. Ofta ser man att hälen har en tydlig prominens bakåt. Vid akillesinsertialgi sitter smärtan däremot mitt i hälsenefästet. En inflammerad slemsäck kan förekomma och orsaka ytterligare ömhet, rodnad och värmeökning.

Smärtan kan öka vid tryck mot bakre hälen till exempel när man lägger fötterna på en pall eller ifrån skons hälkappa.

Utredning

Diagnosen ställs till en början kliniskt. Röntgenbilder kan läggas till i utredningen ifall besvären är så allvarliga att operativ åtgärd kan bli aktuell.

Behandling

Behandlingen sker till en början alltid icke-operativt och innehåller både fysioterapi och anpassade inlägg/skor. Fysioterapi skall ske under minst 3 månader innan man kan utvärdera resultatet. Fysioterapins målsättning är att bli smärtfri, den tar dock inte bort den synliga utväxten baktill. Ofta upplevs behandlingen smärtsam och det tar ofta lång tid innan man märker något resultat.

Ifall icke-operativ behandling förblir otillräcklig så kan operation bli aktuell.

Operation