Hallux rigidus (stel stortå)

Behandlingar – Hallux rigidus


Orsak– Hallux rigidus

Hallux rigidus betyder ”stel stortå”, vilket oftast innebär artros (ledförslitning) i stortåns grundled. Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i stortåleden har skadats och blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart. Detta ger besvär med smärta och försämrad rörlighet. Det bildas benpålagringar på ovansidan av stortåleden som hindrar tån att röra sig normalt.

Hallux rigidus drabbar oftast män och i ungefär hälften av fallen har det uppkommit på grund av tidigare trauma. I övriga fall tror man att ärftligheten har stor betydelse och då har man ofta besvär i båda fötterna.

Symptom– Hallux rigidus

Belastningsrelaterad smärta i stortåns grundled är det mest vanliga symptomet. Dessutom är rörligheten ofta inskränkt, vilket kan leda till felaktig stegavveckling och sekundära besvär. Pålagringar kring leden kan leda till en uppdrivning. Mekaniskt tryck av till exempel skor mot dessa pålagringar kan orsaka inflammation och smärta.

Utredning– Hallux rigidus

Diagnosen ställs i första hand kliniskt och kan kompletteras med en röntgenundersökning.

Behandling– Hallux rigidus

Behandlingen sker till en början icke-operativt. Skor med stabil/stel sula minskar behovet av att röra i stortåns grundled och minskar på detta sätt även smärtan i leden. Kortison kan ges några få gånger och kan lindra besvären under en viss period.

Om smärtan är så överhängande att livskvalitén är inskränkt så kan operation övervägas. Beroende på hur framskriden artrosprocessen är i leden så finns olika lämpade operationsmetoder.

Operation– Hallux rigidus