Hallux valgus (sned stortå)

Behandlingar – Hallux valgus

 

Orsak– Hallux valgus

Hallux valgus betyder sned stortå. Stortån vinklas mot de andra tårna. Man får en alltmer framträdande knöl vid insidan av stortåns grundled så att framfoten blir bredare. Detta är vanligt förekommande och oftare hos kvinnor än män.

Det finns ingen helt klarlagd orsak men det finns en stor ärftlighetsfaktor.

Symptom– Hallux valgus

Knölen ger besvär i skor med värk, skav och ibland även sår. Stortån kan bli så sned att den lägger sig omlott med närmaste tån eller tränger undan småtårna. Knölen kan bli inflammerad och röd. Graden av hallux valgus går inte alltid hand i hand med graden av besvären. Vissa patienter har en mycket uttalad felställning dock inte mycket besvär och smärta, andra patienter kan ha uttalade besvär av bara en liten ”knöl”.

Utredning– Hallux valgus

Diagnosen ställs till en början kliniskt. Röntgenbilder ger ytterligare information ifall besvären är så utpräglade att en operation kan diskuteras.

Behandling– Hallux valgus

Behandling sker till en början alltid icke-operativt. Adekvata skor som är tillräckligt breda är av största vikt. Fysioterapi hjälper att behålla balanserad funktion i stortån. Inlägg med främre pelott kan förbättra besvären avsevärt. Hallux valgus skenor som håller tån i mer rakt läge till exempel under natten kan i enstaka fall motverka en alltmer tilltagande felställning av stortån.

Först när man har testat olika icke-operativa behandlingar och enbart om smärtan blir ett stort problem skall man överväga kirurgi. Kirurgi är inte lämpligt enbart för utseendets skull.

Operation– Hallux valgus