Mortons metatarsalgi

Behandlingar – Mortons metatarsalgi


Orsak- Mortons metatarsalgi

Den exakta orsaken är ofta oklar. För trånga skor, överbelastning eller annat som kan tänkas orsaka en irritation på framfoten ses ofta som möjlig orsak till besvärsbilden. Nerven kommer i kläm mellan mellanfotsbenen vilket resulterar i en inflammationsreaktion som kan bli permanent kring nerven. Det kallas då neurom eller Mortons neurom.

Symptom- Mortons metatarsalgi

Den mest vanliga lokalisationen av ett Mortons neurom är mellan 3:e och 4:e tån, något mer sällsynt mellan 2:a och 3:e tån. Många patienter upplever en känsla som om man har en sten i skon, andra upplever en kuddkänsla under trampdynan. Det kan förekomma utstrålande smärtor och domningar ut i två tår. Besvären kan variera beroende på om man har skor på sig eller inte och vilken aktivitet man utför.

Utredning- Mortons metatarsalgi

Diagnosen ställs i första hand kliniskt. Beskrivningen av besvären och en distinkt smärta mellan tårna samt ett framkallbart ”klick” är relativt säkra tecken på ett neurom. En MR undersökning kan bekräfta diagnosen och utesluta andra orsaker till besvären.

Behandling- Mortons metatarsalgi

I många fall är neurombesvären självläkande. Rymliga skor, gärna med en främre pelott avlastar det irriterade området och underlättar läkningen. Kortison kan snabbt leda till dämpning av inflammationsreaktionen kring nerven och på så sätt ofta långsiktigt lindra besvären. Operation är enbart rekommenderad vid långvariga besvär där icke-operativ behandling inte varit framgångsrik. I vissa fall görs en MRT-undersökning för att bekräfta ett neurom. Operation innebär att man tar bort en bit nerv och konsekvensen är permanent känselbortfall under trampdynan och mellan tårna, varför operation inte borde vara förstahandsalternativet som behandling.

Operation- Mortons metatarsalgi