Os trigonum

Os trigonum

Skademekanism

Ett av extrabenen i foten är os trigonum, som förekommer hos ungefär tio procent av befolkningen. Det ligger mellan hälbenet och underbenet bakom språngbenet (talus). Den aktive har besvär framför allt vid kraftig flexion av foten, då benet kommer i kläm och ger upphov till smärta. Problem med smärta uppstår bara hos vissa av de som har detta extraben, framför allt vid hög belastning eller inklämning. Dansare är en grupp som lätt drabbas av besvär från os trigonum.

Os Trigonum. Smärta uppstår vid plantarflexion (gå upp på tå eller sträcka ut vristen) där extrabenet os trigonum kläms mellan underbenet och hälbenet. Bra behandling är operation där extrabenet tas bort.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering