Osteochondritis dissecans (osteokondrit)

Osteochondritis dissecans (osteokondrit)

Skademekanism

Osteochondritis dissecans (OCD) förekommer i flera leder och innebär att en liten ben- och broskbit lossnar i ledytan (bild 4.25). Orsaken är okänd. I fotleden är skadan i regel lokaliserad till språngbenet (talus), oftast på det inre hörnet. I många fall ligger skadan relativt långt baktill i leden och kan vara svår att komma åt. Ofta hänger skadan samman med en ledbandsskada på utsidan av fotleden.

Tillståndet kan antingen förekomma hos barn eller ungdomar/tonåringar. Symptomen är ofta beskedliga och ungdomarna är ofta symptomfria fram till vuxen ålder.

Oftast ligger benbiten kvar i sin bädd täckt med brosk (bild 4.26). I enstaka fall finns det en fraktur av en benbit med ovanpåliggande brosk, där benbiten har lossnat och ligger fri i leden. I dessa fall förekommer upprepade låsningar.

Hos vissa aktiva med smärta i fotleden förekommer en cysta (hålrum i benet) i språngbenet (bild 4.27). Cystan är ett hålrum i bensubstansen, men i regel är det brosk som täcker cystan intakt. Det vanligaste symtomet är smärta. Om även brosket skadas, leder det ofta till artros i leden.

Osteochondritis dissecans i fotleden med fraktur av benbiten. Den vanligaste lokalisationen är inre hörnet av språngbenet.

Broskskada på språngbenet utan friliggande benbit.

Cysta i språngbenet kombinerad med broskskada. Cystan är vätskefylld och smärtande.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering