Peroneusseneluxation/-ruptur

Behandlingar Peroneusseneluxation / -ruptur


Orsak- Peroneusseneluxation / -ruptur

Peroneussenorna är två senor som förlöper bakom yttre fotknölen. Senorna hjälper till att stabilisera fotleden. Dessa senor kan skadas vid en stukning, men ofta har man ingen uppenbar orsak till skadan. Det är vanligt med inflammation, överbelastning (tendinos) och småsprickor (ruptur, bristning) i senorna.

Mindre vanligt är det att senorna hoppar ur led och lägger sig framför den yttre fotknölen (luxation). Detta tillstånd kan uppstå i samband med en stukning, där ledbandet som vanligtvis håller senorna på plats töjs ut.

Symptom- Peroneusseneluxation / -ruptur

Vid ruptur så finns ofta en svullnad bakom yttre fotledsknölen och smärta i området. Funktionen brukar inte vara inskränkt förutom sekundärt till smärtan.

Vid luxation hoppar en eller båda senorna runt den yttre fotledsknölen. Detta kan ofta provoceras vid en viss rörelse i foten. Hoppandet kan vara smärtsamt, men många patienter har inget obehag av det.

Utredning- Peroneusseneluxation / -ruptur

Diagnosen ställs oftast med en klinisk undersökning. Vid misstanke om ruptur kan MRT-undersökning ge mer noggrann information om skadans omfattning.

Behandling- Peroneusseneluxation / -ruptur

Behandlingen vid inflammation, tendinos och ruptur är i första hand icke-operativ med adekvat fysioterapi. Eftersom en ruptur i vanliga fall är längsgående så är funktionen ofta inte inskränkt. I många fall lindras besvären när senornas funktion kan optimeras via fysioterapi. Vid kroniska besvär kan operativ åtgärd med målsättningen att sy bristningen i senan övervägas.

Vid luxation som uppstår efter trauma kan icke-operativ behandling testas. Här finns dock större risk att besvären kräver operativ behandling.

Operation- Peroneusseneluxation / -ruptur