Smärtande plantarfascia (hälsporre)

Behandlingar - Plantar fasciit (Hälsporre)

 

Orsak- Plantar fasciit (Hälsporre)

Plantarfascian kallas sen-/bindvävsplattan som spänner sig mellan främre delen av hälbenet och trampdynan. Fascian spänner sig vid belastning av foten. En inflammation eller små bristningar kan leda till obehaglig smärta och inflammation (fasciit) i området.

Någon riktig orsak för smärtande plantar fasciit kan sällan hittas. Någon form av överansträngning är mest sannolikt, men besvären kan uppstå helt spontant.

Symptom- Plantar fasciit (Hälsporre)

Typiskt är en initial belastningssmärta till exempel när man går upp på morgonen. Smärtan blir ofta bättre redan efter några minuter för att efter långdragen belastning över dagen komma tillbaka.

Vanliga smärtpunkter är vid infästningen på insidan av hälbenet, dock även längs de inre stråken av fascian i hålfoten.

Utredning- Plantar fasciit (Hälsporre)

Diagnosen ställs med klinisk undersökning. En röntgenundersökning kan utesluta andra orsaker till smärtan. Tidigare kallades tillståndet hälsporre. Detta eftersom man på röntgen ofta ser ett litet benutskott vid hälbenet. Det har dock visat sig att detta inte har någon koppling till smärtan.

Behandling- Plantar fasciit (Hälsporre)

I tidigt skede är ändring av aktivitet och anpassning till stabilare skor ofta tillräckligt. Vid envisa besvär kan hälinlägg testas där det finns olika varianter att pröva. Inflammationsdämpande tabletter har sällan god effekt och kortisonsinjektion är endast rekommenderat i undantagsfall. Nästa steg i behandlingen är åtgärder med syftet att avlasta fascian. Stretchning av hälsenan och plantarfascian kan ge god effekt. Specifik tejpbehandling kan hålla fascian i ett avslappnat läge även under belastning. Tejpningen förnyas en gång i veckan några gånger varefter man fortsätter med inlägg där det är viktigt att man utför mätningen för inläggen när foten är nytejpad, så att inläggen simulerar fotens position i tejpat läge.

Operation- Plantar fasciit (Hälsporre)

Operation är i regel inte att rekommendera. Det saknas vetenskapligt stöd för att operation skall leda till goda resultat. Dock kan i enskilda fall operation överväga,s där man kirurgiskt tillför små stick i fascian (scarifiering) alternativt att man löser infästningen delvis.