Stressfraktur

Stressfraktur

Stressfaktur är mycket vanlig i foten och kan förekomma i de flesta ben. Det vanligaste är andra mellanfotsbenet, framför allt hos långdistanslöpare. Stressfraktur kan även förekomma på båtbenet, språngbenet, hälbenet och fotknölarna och drabbar framför allt idrottare som löptränar mycket, men även fotbollsspelare. Kvinnor är utsatta i högre grad än män och ofta i samband med ätstörningar.