Syndesmosruptur

Syndesmosruptur

Skademekanism

Ruptur av de ledband som stabiliserar framsidan av fotleden mellan vadben och skenben förekommer framför allt vid utåtrotation av fotleden. Detta sker oftast i samband med skidåkning eller fotboll. Det är i de flesta fall det främre syndesmosledbandet (lig. tibio-fibulare anterior) som skadas. Oftast sker detta i kombination med fraktur med den yttre fotknölen. Fotleden blir då instabil och måste stabiliseras med akut operation. I vissa fall uppstår frakturen långt ovanför fotleden, strax nedanför knät. Det är därför viktigt att undersöka hela vadbenet noggrant om syndesmosruptur misstänks. Akut behandling av dessa skador bör ske på sjukhus, eftersom akut operation i regel är nödvändig.

Det är mycket ovanligt att syndesmosruptur uppstår utan någon fraktur i fotleden. Denna ruptur kan vara mycket svår att upptäcka och den uppstår oftast hos skidåkare/utförsåkare eller ishockeyspelare. Ibland uppstår skadan i kombination med ledbandskada på insidan av fotleden. Noggrann klinisk undersökning, ofta kombinerad med ultraljudsundersökning eller magnetkamera, är därför nödvändig.

Syndesmosruptur är vanligare än man tidigare ansett.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering