Golfarmbåge

Golfarmbåge

Skademekanism

Golfarmbåge är samma skada som tennisarmbåge fast på insidan av armbågen (mediala humerusepikondylen). Vid akut överansträngning uppstår primärt en inflammation, som varar 1–3 dagar, över den inre delen av överarmsbenet i det gemensamma senfästet för handledens och fingrarnas böjmuskler. Orsaken är framför allt upprepad belastning av handleden med handleden i böjt läge, som i golfspel, därav namnet.

Symptom vid golfarmbåge

Det ömmar vid tryck över det gemensamma muskelfästet på insidan av armbågen. Smärtan strålar i regel ner längs med underarmens insida, ner mot handleden. Det är viktigt att skilja golfarmbåge från inklämning av ulnarisnerven i armbågen och från bristning av inre sidoledbandet (bild 11.3) som är vanligt hos kastare. Vid inklämning av ulnarisnerven uppstår dock så kallade neurologiska bortfallssymptom, till exempel pirrningar, stickningar och nedsatt känsel längs med nervens utbredning på utsidan (lillfingersidan) av underarm, hand och fingrar. Specifikt test vid golfarmbåge är när undersökaren sträcker handleden och den skadade håller emot. Detta test utlöser smärta från armbågen, som strålar ner längs med insidan av underarmen. Kraftlöshet följer i regel.

Bristning av det inre sidoledbandet i armbågen. Skadan är vanlig hos kastare och leder ofta till lång rehabilitering.

Behandling av golfarmbåge

Behandling med avlastning från provocerande träning/belastning och några dagars/veckors inflammationsdämpande medel rekommenderas. Kortisoninjektioner, som kan upprepas, kan ibland vara av värde. Mycket sällan krävs operation. Resultatet av operation är också mindre gynnsamt än vid tennisarmbåge.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering