Kroniskt kompartmentsyndrom

Kroniskt kompartmentsyndrom

Skademekanism

Vid mycket hårt muskelarbete, till exempel hos långdistanslöpare, kan ökat muskulärt tryck ge upphov till smärta, speciellt i de yttre och främre kompartmenten (bild 5.10). Detta syndrom bör inte förväxlas med akut kompartmentsyndrom med akut högt vävnadstryck, vilket kan uppstå vid fraktur eller annat direkt våld, eller vid muskelbristning i underbenet. Akut kompartmentsyndrom kräver alltid snabbt omhändertagande på sjukhus med akut operation.

Underbenet delas in i fyra olika kompartment som är omgivna av relativt oeftergivliga muskelhinnor. De fyra rummen är det främre, yttre, djupa bakre och ytliga bakre kompartmentet (bild 5.1). Ökat tryck i något av dessa slutna rum leder till störd blodcirkulation. Vid akut kompartmentsyndrom kan tillståndet vara mycket allvarligt med upphörd cirkulation och vävnadsdöd. Kroniskt kompartmentsyndrom är mer att betrakta som ett smärttillstånd.

Kroniskt kompartment-syndrom. Smärtan sitter i regel på ut-sidan av underbenet och högre upp än vid medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta).

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering