Ljumskskador

Ljumskskador

Skador på muskler och senor i ljumsken kan uppstå akut, men är vanligast efter långvarig överbelastning. Den skadades sjukhistoria (anamnes) är avgörande för hur skadan ska bedömas. Plötsliga besvär vid uppvärmning eller i samband med motion eller idrott indikerar ofta bristning av en muskel eller avlösning av ett muskelfäste. Besvär som uppstår smygande under loppet av dagar eller veckor karaktäriserar i regel en överbelastningsskada. Diagnos av muskelskada, muskelfästeskada och slemsäcksinflammation ställs framför allt med noggrann klinisk undersökning. Ultraljudsundersökning och eventuellt röntgen alternativt magnetkameraundersökning kan vara nödvändiga för fördjupad dia-gnostik och för att planera behandling.

Smärta i ljumsken behöver inte bero på muskel-, sen- eller skelettskada, eftersom den kan orsakas av underliggande bråck (ljumskbråck, femoralbråck). Om bråcket är framträdande och synligt är diagnosen inte svår. De svåraste smärtorna i samband med bråck uppkommer emellertid då bråcket inte är väl synligt. I vissa fall kan inklämning förekomma. En noggrann klinisk undersökning, med provokation vid hosta eller lyft, kan öka misstanken om bråck. Diagnosen kan i vissa fall bekräftas med röntgenundersökning (herniografi). Smärttillstånd i ljumsken kan också bero på inklämning av de nerver som finns i ljumskregionen. En noggrann klinisk undersökning och blockad med lokalbedövning av de nerver som kan vara engagerade, kan leda till korrekt diagnos.

Smärta från ljumsken och blygdbenet kan utlösas från underliggande inflammationer inom bäckenorganen, speciellt vid prostatainflammation hos män. Prostatit (inflammation i prostata) leder till tyngdkänsla, smärta i underlivet och ljumsken, med utstrålning ner mot pungen. Ofta, men inte alltid, förekommer sveda vid vattenkastning och eventuellt flytningar från urinröret. Dominerande symptom vid prostatit kan vara ljumsksmärta.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering