Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)

Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)

Skademekanism

Tillståndet kallas ofta ”benhinneinflammation”. Detta är ett smärttillstånd, framför allt på insidan av skenbenet (bild 5.11), som uppstår under och efter löp- och hoppträning. Det diskuteras flera olika orsaker till varför smärttillståndet utvecklas, till exempel ökad träningsmängd, ovant/nytt eller hårt underlag, felaktiga skor och felaktig löpteknik. Fotfelställning med ökad supination bidrar också sannolikt. En del aktiva med medialt tibiasyndrom har också problem från knät med så kallat patello-femoralt smärttillstånd (se sidan 158). Medialt tibiasyndrom är speciellt vanligt hos långdistanslöpare, men förekommer inom alla motions- och idrottsaktiviteter där mycket löpning och hopp ingår.

Medialt tibiasyndrom (benhinne-smärta). Smärtan sitter på insidan av under-benet, på ett område strax ovanför fotleden.

Behandling

Det viktigaste är att utreda och korrigera yttre och inre riskfaktorer. Inflammationshämmande medel rekommenderas ofta, även om det är osäkert om det alls finns någon inflammation. Värdet av dessa medel kan därför ifrågasättas. Lokalt applicerat inflammationshämmande medel används mycket, men har sannolikt liten betydelse. Det viktigaste är att under minst några månader minska träningsmängden, byta underlag eller ersätta högbelastande löp- och hoppträning med en mer lågbelastande konditionsträning, till exempel med cykel eller roddmaskin, samt justera skor. Rehabilitering som genomförs för att stärka vävnader och för att tåla ökad belastning är av största vikt.

Om besvären är långvariga kan operation bli nödvändig med klyvning av muskelhinnan i det bakre djupa kompartmentet. Operationen är tekniskt enkel och kan göras polikliniskt med hemgång samma dag. Nackdelen är att operationsärret är långt och det tar tid att läka.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering