Sensmärta i ljumskregionen

Sensmärta i ljumskregionen

Skademekanism

Långvariga besvär från någon av alla senor i ljumsken kan förekomma, speciellt hos fotbollsspelare, sprinterlöpare och ishockeyspelare. Problemet kan uppstå efter en delbristning i muskel/sena, som inte har behandlats rätt eller på grund av överbelastning. Så småningom försvagas muskelstyrkan och smärtan ökar. Det tar ibland lång tid innan idrottaren söker hjälp. Vanligtvis är det någon av adduktormusklerna (som för benet inåt) som är utsatt, speciellt fästet för den långa inåtföraren (adduktor longus), men även andra muskler kan vara engagerade, till exempel bukmuskeln och lårmuskeln (quadriceps).

Behandling

Till en början rekommenderas rehabprogram med successivt ökande rörelseträning, styrketräning och funktionsträning (se sidan 209). Inflammationshämmande medel används ofta. Om ett väl genomfört rehabprogram inte leder till minskad smärta och förbättrad funktion inom 3–6 månader, kan operation övervägas. Vid långvariga senbesvär, speciellt i benets långa inåtförare (adduktor longus), görs tenotomi (delning av senan). I vissa fall övervägs operation för att förstärka bukväggen.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering