Knäskålsluxation

Knäskålsluxation

Skademekanism

Luxation av knäskålen (urledvridning) uppstår framför allt vid rotationsvåld. Den kan även förekomma i samband med tackling, till exempel i handboll och basket. Skadan är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar, särskilt i unga år. I vissa fall sker endast en luxation, i andra fall utvecklas återkommande instabilitet och knäskålen går ur led flera gånger. Skadan uppstår ofta vid slag mot den inre delen av knäskålen med samtidig utåtrotation av underbenet och aktivering av lårmuskeln. Ofta finns en anatomisk felställning med kobenthet och överrörlighet i framför allt knäskålsleden. Ökad framåtvinkling av lårbenshalsen och underutveckling eller avflackning av ytan på lårbenet under knäskålen med utåtrotationsfelställning av underbenet som följd, är också vanliga underliggande anatomiska orsaker.

Urledvridning (luxation) av knäskålen sker alltid utåt sidan. I många fall håller knäslålen på plats (mediala patellofemorala ligamentet - MPFL) och en benbit lossnar från ledytan på lårbenet.

När knäskålen går ur led lägger den sig alltid på utsidan av knäleden. Samtidigt sker en bristning av ledkapseln och ledbanden på insidan av leden. På senare år har reparation av det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL) blivit en vanlig operation. I vissa fall förekommer en fraktur på den inre kanten av knäskålen, alternativt på den yttre kanten av lårbenet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering