Osteochondritis dissecans (osteokondrit)

Osteochondritis dissecans (osteokondrit)

Skademekanism

Osteochondritis dissecans (avlossning av små ben-/broskbitar) förekommer framför allt hos unga idrottare. Om det är en skada eller om tillståndet är medfött är osäkert. Brosk med underliggande ben lossnar delvis från ledytan. Skadan sitter oftast i knäledens ledyta på lårbenets insida, alternativt utsida. Orsaken till osteokondrit är oklar. Enstaka gånger lossnar benbroskbiten och ligger som en fri kropp inuti knäleden, vilket leder till låsningar och upphakningar. Oftast är osteokondriten dock täckt av en intakt broskyta och ger då enbart smärtbesvär.

Osteochondritis dissecans. Benbit med överliggande brosk som lossnar från lårbenet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering