Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)

Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)

Överbelastningsskador i knäleden

Besvär i knäleden med smärta som det dominerande symptomet uppstår oftast som överbelastningsskada i samband med olika idrotter. Orsakerna är många, både yttre och inre riskfaktorer är inblandade.

PFSS är ett mycket vanligt smärttillstånd i knäleden, både hos motionärer och hos idrottare. PFSS förekommer framför allt hos unga människor och bidrar ofta till att de slutar motionera och idrotta. Smärttillståndet kallades tidigare ofta chondromalacia patellae, vilket är en sämre benämning, som betyder att knäskålens brosk är mjukt.

Broskskada på knäskålens ledyta, alltifrån uppmjukning av brosket till total avsaknad av brosk (artros). Det finns dock inget tydligt samband mellan broskskadans grad och den skadades smärta.

Broskförändringar på knäskålens ledyta hos aktiva med PFSS är inte konstanta. Tvärtom har många av dem ett helt normalt ledbrosk. Samtidigt har en del broskförändringar på knäskålens ledyta, men utan någon uttalad smärta.

PFSS drabbar i stor omfattning ungdomar, både idrottsaktiva och inte idrottsaktiva. Problemet är något vanligare hos flickor.

Skademekanism vid PFSS

Den vanligaste orsaken till smärta är med all säkerhet överbelastning av patello-femoralleden. Smärtan uppstår ofta vid plötslig eller snabbt stegrad knäbelastande aktivitet. Idrottaren är alltså för dåligt tränad för den tunga knäbelastande aktiviteten. Som fler orsaker till varför många får PFSS, nämns, dock utan vetenskapliga belägg, broskförändringar, försvagad lårmuskulatur, för stor vinkel, så kallad Q-vinkel mellan knäskålssenan och lårmuskeln samt felaktigt läge av knäskålen i leden mellan knäskålen och lårbenet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering