Schlatters sjukdom

Schlatters sjukdom

Skademekanism

Schlatters sjukdom förekommer hos barn i pubertetsåldern. Den beskrevs för över 100 år sedan och är mycket vanlig hos högaktiva ungdomar, särskilt fotbollsspelande pojkar, men förekommer även ofta hos flickor. Sjukdomen är helt ofarlig, men kan vara rejält smärtsam. Det som sker är att tillväxtzoner vid knäskålssenans infästning i skenbenet utsätts för alltför hög belastning i samband med ökad aktivitet. Det uppstår små bristningar och uppluckring av infästningen i benet. Liknande sjukdom kan förekomma på knäskålens nedersta del och kallas då Sinding-Larsens sjukdom. Denna är dock ovanlig.

Symptom vid Schlatters sjukdom

Den unga idrottaren besväras framför allt av smärta i samband med träning, speciellt vid belastning av lårmuskeln. Svullnaden är rejäl och det ömmar vid tryck. Dessutom blir det ofta en kraftig utbuktning över knäskålssenans fäste i skenbenet (bild 6.25). I flera fall uppstår skadan i båda knäna. Den ger ofta upphov till rejäla besvär och kan förhindra idrottsaktivitet.

Diagnosen Schlatters sjukdom ställs vid röntgenundersökning, som visar en uppluckring med fragmentering av tillväxtzonen framtill i skenbenet. Diagnosen ställs oftast kliniskt och röntgenundersökning är egentligen inte nödvändig, men görs framför allt för att utesluta andra sjukdomar.

Schlatters sjukdom med utbuktning över knäskålssenans infästning i skenbenet.

Behandling av Schlatters sjukdom

Behandling görs bara för att minska symptomen. Sjukdomen går över av sig själv och läker ut. Råd och information är alltså av stort värde vid behandling av dessa ungdomar. Det smärtande området kan avlastas, till exempel med en mjuk knäortos. Kortvarig vila och alternativ träning rekommenderas. Fortsatt idrottsutövning trots smärta leder inte till någon risk för framtida men.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering