Slemsäcksinflammation

Slemsäcksinflammation

Skademekanism

Det finns flera slemsäckar runt knäleden. Inflammation i någon av dessa kan uppstå i samband med motion och idrott. De flesta slemsäckar är känsliga för direkt yttre tryck, till exempel om den aktive ligger på knä under en längre period, som en målvakt i innebandy. Överbelastning av olika slag kan också ge upphov till slemsäcksinflammation. Slemsäcksinflammation är i regel inte någon enskild skada utan en följd av upprepad överbelastning.

Symptom

Det uppstår framför allt smärta, men även svullnad. I vissa fall förekommer krepitationer (krasande ljud) i vävnaden. Inflammation, framför allt i slemsäcken på framsidan av knät, kan vara förenad med infektion i vissa fall. Då förekommer ofta uttalad rodnad, värmeökning, kraftig smärta och feber. Akut behandling är då oftast nödvändig.

Behandling

Den primära behandlingen är avbrott från idrottsaktivitet, kortvarig vila och eventuell nedkylning. Vid långvariga besvär är inflammationshämmande medicinering nödvändig, ofta under flera veckor. Kortisoninjektion i själva slemsäcken kan vara av värde. Ofta kan denna behöva upprepas. Operativ behandling av slemsäcken kan bli nödvändig i enstaka fall.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering