coccygodyn

(smärta i svanskotan)

Vad är coccygodyni (smärta i svanskotan)?

Svanskotan (egentligen svanskotorna) är den nedersta delen av ryggraden och består av fyra till fem kotor. Hos de flesta växer dessa ihop, helt eller delvis, omkring puberteten eller senare. Flera muskler och ledband har sina fästen på svanskotan.

Svanskotesmärta (coccygodyni) definieras som smärta i svanskotan eller dess intilliggande vävnad.

Orsaken till smärtan är oftast en fraktur eller skada på svanskotan, till exempel orsakat av ett fall bakåt eller en svår förlossning. Tillståndet kan också bero på en missbildning i leden mellan svanskota och korsben. Smärta kan också uppstå vid långvarig belastning eller ändrad belastning i sittande. Ofta hittar man dock ingen orsak till smärtan.

Vilka är symtomen?

Symtomen är skärande och ihållande smärta när man sitter eller reser sig från sittande, men kan också komma när man går eller böjer sig framåt.

Besvären kan sitta i många månader, ibland år, innan de minskar.

Smärtan förekommer i alla åldrar men är vanligare hos kvinnor.

Vilka behandlingar finns?

I första hand rekommenderas att svanskotan avlastas.

Bästa avlastningen vid sittande är att använda en sittring. Arbeta gärna stående, om du har möjlighet till det, med hjälp av höj- och sänkbart skrivbord.

I vissa fall kan en blockad med kortison ge dämpade symtom

Manipulation av svanskotan ger som regel ingen lindring.

För patienter med långvarig smärta, i regel två år, och där smärtan isolerat utgår från svanskotan, kan operation lindra besvären.