DISKBRÅCK OCH ROTKANALSTENOS I HALSRYGGEN

Vad innebär Diskbråck och Rotkanalstenos i halsryggen?

Precis som i ländryggen finns det diskar mellan kotorna i halsryggen. Åldersförändringar gör att sprickbildning kan uppstå och en del av diskens kärna tränger ut som ett bråck.

Med stigande ålder kan det också bildas benpålagringar som minskar utrymmet i rotkanalen, det kallas rotkanalstenos.

Smärtan orsakas av att diskbråcket eller pålagringarna trycker mot nervroten

Vilka är symtomen?

Symtomen varierar men oftast har man smärta som strålar ut i axel, skuldra och neråt i armen. Ibland smärtar det ända ut i handen.

Smärta i nacken, domningar och stickningskänsla i handen kan också förekomma.

Vilka behandlingar finns?

Behandlingen består initialt av smärtstillande och fysioterapi för att lindra.

Om du inte blir bättre på 2-3 månader och har stora besvär bör man överväga operation.

Nackvärk som enskilt symtom är inte en indikation för operation.


Fysioterapi

Behandlingen består initialt av smärtstillande och fysioterapi för att lindra.

Om du inte blir bättre på 2-3 månader och har stora besvär bör man överväga operation.

Nackvärk som enskilt symtom är inte en indikation för operation.


Operation

Så här går operationen till vid Diskbråck respektive Rotkanalstenos i halsryggen:

Operationen innebär att man går in till kotpelaren antingen framifrån eller bakifrån. Valet beror på hur man på bästa sätt kommer åt den klämda nerven.

Om man väljer att gå in framifrån, som är vanligast, görs detta via ett snitt, ca 5cm långt, framtill på halsen. Disken tas bort och efter att nerven har frilagts ersätts disken med en ”kloss”, som förankras med implantat i kotorna.

Om man väljer att gå in bakifrån så görs detta via ett snitt i nacken och syftar också till att frilägga de nerver som ligger i kläm. Detta görs oftast utan behov av implantat (skruvar och eller platta).

Vanligtvis får man åka hem dagen efter operationen.