KOTGLIDNING

Vad är Kotglidning (Spondylolisthes)?

Ett rörelsesegment i ryggen består av två kotor samt mellanliggande disk och intervertebralleder. Stabiliteten upprätthålls av disken tillsammans med de två intervertebrallederna (kallas även facettleder).

Kotglidning innebär att en kota i ländryggen glider, oftast framåt, i förhållande till kotan som ligger under. Graden av glidning varierar och mäts ofta i procent.

Orsaken kan vara åldersförändringar i disk och facettleder som ligger mellan kotorna. Eller så kan det vara en så kallad spaltbildning, en spricka i kotbågen som ofta är genetiskt nedärvd.

Det kan också vara så att yttre trauma ger upphov till fraktur eller att överbelastning ger stressfraktur. Man har funnit sådan spaltbildning i ökad omfattning hos vissa grupper av unga idrottare, exempelvis gymnaster, simhoppare och tyngdlyftare.

Vilka är symtomen?

Ländryggssmärta med strålande smärta i klinkor och baksidan av låren. Ofta förvärras smärtan av tunga lyft och rörelse och minskar i vila.

Vid större glidningar kan nerver komma i kläm som kan ge domningar, känselnedsättning och försvagning av musklerna i benen.

Vilka behandlingar finns?

För att minska besvären kan många bli avsevärt bättre genom cirkulations- och stabiliseringsträning, med stöd av fysioterapeut samt smärtlindring.

Om otillräcklig effekt kan en steloperation vara nödvändig.


Fysioterapi vid Kotglidning

Syftet med fysioterapibehandling vid kotglidning är att stärka bålens muskulatur runt det smärtande området. En del patienter har också smärtutstrålning i benen. Det är viktigt att du är så aktiv som möjligt. Du kan inte förstöra eller förvärra din rygghälsa genom att vara i rörelse.

Förstahandsvalet vid kotglidning är muskelstärkande träning för att förbättra bålkontrollen och därmed minska smärta och öka funktionsförmågan. Konditionshöjande träning såsom promenader, motionscykel eller crosstrainer rekommenderas också för att minska rygg- och bensmärta. Ta gärna kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut för att i samråd utforma ett individanpassat träningsprogram. Den muskelstärkande träningen bör utföras under en längre period ungefär 4-6 månader innan utvärdering. Hos de patienter som trots långvarig rehabilitering får kvarstående besvär övervägs ibland operation


Steloperation

Operation utförs för att stabilisera upp segmentet i ryggen.

Detta görs vanligtvis genom en steloperation. Ingreppet innebär en bentransplantation mellan två eller flera kotor, så att de växer ihop, och rörligheten mellan dem upphävs. Bentransplantaten läggs antingen baktill eller mellan kotkropparna. Bentransplantationen kombineras oftast med att kotorna fixeras med skruvar och metallstag.

Steloperationen upplevs endast som måttlig begränsning för rörelse och i stället ges känslan av en ökad rörlighet då smärtan har minskat.

Vårdtiden är vanligtvis 2-3 dagar efter operationen.