SEGMENTELL RÖRELSESMÄRTA

Vad är Segmentell rörelsesmärta (SRS)?

Värk och smärta i ländryggen är vanligt och många blir drabbade någon gång under livet. SRS används ofta som samlingsdiagnos vid alla de tillstånd med långvarig ryggsmärta där vi bedömer att smärtan uppstår vid rörelse eller belastning i ett eller flera specifika och lokaliserbara rörelsesegment.

Ett så kallat segment består av två ryggkotor samt disk, muskler och ledband som ligger mellan de kotorna.

Orsaken till smärtan har bedömts vara degeneration, åldersförändringar som gör att diskarna faller ihop, men SRS kan också bero på andra saker. Det kan vara ett trauma mot ryggen vid en olycka till exempel och/eller en medfödd överrörlighet i lederna.

Vilka är symtomen?

Ett vanligt symptom är en kronisk molande värk i ländryggen som strålar ut mot flanker, skinkor och baksidan av benen.

Smärtan är ofta lägesberoende och kan även ha inslag av huggande, skarp smärta vid okontrollerade rörelser, till exempel vid en nysning eller om man snubblar till.

Vilka behandlingar finns?

Ett vanligt symptom är en kronisk molande värk i ländryggen som strålar ut mot flanker, skinkor och baksidan av benen.

Smärtan är ofta lägesberoende och kan även ha inslag av huggande, skarp smärta vid okontrollerade rörelser, till exempel vid en nysning eller om man snubblar till.


Fysioterapi vid segmentell rörelsesmärta

Syftet med fysioterapibehandling vid rörelse- och belastningssmärta (SRS) är att stärka bålens muskulatur runt det smärtande området. Det är viktigt att vara så aktiv som möjligt. Du kan inte förstöra eller förvärra din rygghälsa genom att vara i rörelse.

Förstahandsvalet vid SRS är muskelstärkande träning för att förbättra bålkontrollen och därmed minska smärta och öka funktionsförmågan. Konditionshöjande träning såsom promenader, motionscykel eller crosstrainer rekommenderas också för att minska ryggsmärtan. Ta gärna kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut för att i samråd utforma ett individanpassat träningsprogram efter aktuellt tillstånd. Den muskelstärkande träningen bör utföras under en längre period ungefär 4-6 månader innan utvärdering. Hos de patienter som trots långvarig rehabilitering får kvarstående besvär övervägs ibland operation.


Steloperation

Operation utförs för att stabilisera upp segmentet i ryggen. Detta görs vanligtvis genom en steloperation. Ingreppet innebär en bentransplantation mellan två eller flera kotor, så att de växer ihop, och rörligheten mellan dem upphävs. Bentransplantaten läggs antingen baktill eller mellan kotkropparna. Bentransplantationen kombineras oftast med att kotorna fixeras med skruvar och metallstag.

Steloperationen upplevs endast som måttlig begränsning för rörelse och i stället ges känslan av en ökad rörlighet då smärtan har minskat.

Vårdtiden är vanligtvis 2-3 dagar efter operationen.