SPINAL STENOS/MYELOPATI

Vad innebär Spinalstenos i halsryggen?

Spinal stenos i halsryggen innebär förträngning av ryggmärgen (myelopati). Det uppstår oftast på grund av degenerativa förändringar d.v.s. åldersförändringar, som gör att diskarna sjunker ihop och det blir benpålagringar. Detta kan leda till att det blir trångt i ryggradskanalen och ryggmärgen då utsätts för visst tryck som kan ge symtom.

Vilka är symtomen?

Spinal stenos i halsryggen innebär förträngning av ryggmärgen (myelopati). Det uppstår oftast på grund av degenerativa förändringar d.v.s. åldersförändringar, som gör att diskarna sjunker ihop och det blir benpålagringar. Detta kan leda till att det blir trångt i ryggradskanalen och ryggmärgen då utsätts för visst tryck som kan ge symtom.

Vilka behandlingar finns?

Då symtombilden vid myelopati ofta varierar så blir också fysioterapin specifikt anpassad för de symptom som just du har.

Operation är oftast nödvändig och görs i första hand för att man inte ska försämras ytterligare av sin sjukdom.


Fysioterapi vid Spinal Stenos i halsryggen

Det som skiljer spinal stenos i nacken från ländryggen Öppnas i nytt fönster. är hos den förstnämnda en klart ökad risk för ryggmärgspåverkan.

Det finns ingen behandling eller läkemedel annat än operation som kan öka utrymmet för ryggmärgen men fysisk aktivitet kan lindra symtomen.

Det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv och stärka muskler i nacke bål och rygg, oavsett om operation är aktuell eller ej. Lämplig träning kan vara stavgång, motionscykel, gå/löpband, crosstrainer och bassängträning. Vid behov kan gåstavar och rollator underlätta.


Operation Spinal Stenos halsryggen

Operationen innebär att man tar bort de delarna av kotorna och/eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan ske antingen genom ett främre ingrepp genom halsen eller genom ett bakre ingrepp i nacken. Vilken väg man väljer är beroende av hur många nivåer i halsryggen som är förträngda, samt från vilket håll förträngningen kommer ifrån.

I samband med operationen framifrån görs en steloperation dvs disken tas bort och efter att ryggmärgen och nerver har frilagts ersätts disken med en ”kloss”. Klossen fixeras med en titanplatta (fig. 4).

Vid ett bakre ingrepp behöver man inte alltid göra en steloperation men om man väljer detta så används två stag eller plattor av titan.

Vanligtvis får man åka hem 1-2 dagar efter operationen.